Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, die online, per e-mail, per telefoon, ter plaatse, etc. gemaakt werden.

Door deelname aan de rondleidingen aangeboden door Gentse Gidsen – iTours gaat u akkoord met de volgende voorwaarden :
1 . Ik begrijp volledig alle risico’s in verband met mijn deelname aan de rondleidingen en accepteer deze zonder beperkingen. Ik begrijp dat de rondleidingen plaatsvinden in de openbare ruimte onder omstandigheden grotendeels buiten de controle van iTours.
2 . Ik begrijp en bevestig dat mijn deelname aan de rondleidingen vrijwillig is. Ik ben in goede gezondheid en lijd aan geen lichamelijke of geestelijke aandoening die me bijzonder gevoelig voor letsel of invaliditeit zou maken terwijl ik aan de rondleidingen deelneem.
3 . Ik accepteer alle risico’s, bekende en onbekende, voorzienbare en onvoorzienbare, die op enigerlei wijze verband houden met mijn deelname aan de rondleidingen. Ik accepteer de persoonlijke verantwoordelijkheid voor elke aansprakelijkheid, letsel, verlies of schade die op enigerlei wijze verband houdt met mijn deelname aan de rondleiding.
4 . Ik bevrijd hierbij altijd en onvoorwaardelijk Gentse Gidsen – iTours van alle claims, acties, schade, aansprakelijkheid, verlies, kosten en uitgaven voor de dood, letsel, verlies of beschadiging van eigendom, die op enigerlei wijze zouden kunnen voortvloeien uit mijn deelname aan de rondleidingen.
5 . Hierbij verleen ik Gentse Gidsen – iTours het onbeperkte auteursrecht en toestemming om fotografische portretten, foto’s, videobeelden en / of audio-opnames te maken van mijn deelname aan de rondleidingen en deze te gebruiken.
6. Deelname aan de rondleidingen door een persoon die nog geen 18 jaar oud is, geeft aan dat een ouder of voogd deze voorwaarden heeft gelezen en ermee heeft ingestemd.
7. Annulatie: Terugbetaling van tickets is helaas niet mogelijk. Privétours kunnen tot 48uur voor vertrek geannuleerd worden en aan onze klantendienst gemeld worden.