1. Intellectuele eigendomsrechten – iTours behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie. Geen enkele informatie mag worden gereproduceerd zonder vermelding en toestemming van iTours.
2. Informatie op deze website – iTours is nooit aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik van informatie op deze website is volledig op eigen risico.
3. Links naar andere websites – Links naar andere websites zijn enkel bedoeld voor het gemak van de gebruikers en iTours aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Wij kunnen geen garantie bieden met betrekking tot de juistheid of volledigheid of legitimiteit van de inhoud van dergelijke sites, of de betrouwbaarheid, kwaliteit en effectiviteit van de producten die via externe websites worden aangeboden. Een koppeling naar een externe site impliceert geen goedkeuring van de standpunten, informatie of producten verstrekt of in het bezit van dergelijke websites.
4. Privacy – iTours zal persoonlijke informatie verzamelen die door de gebruiker vrijwillig werd verleend via onze website of e-mail. Deze informatie wordt door iTours bewaard en niet aan derden meegedeeld. De informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om gepersonaliseerde informatie te verstrekken. Deze persoonlijke informatie kan worden gecontroleerd, gewijzigd of verwijderd door eenvoudige aanvraag op het volgende e-mailadres: itours@gentsegidsen.be
5. Toepasselijk recht – Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Gent, België.